PERSONLIG ASSISTANS
Information

Nyheter.

Tillståndskrav på assistansbolagen

Från och med 1 januari 2011 krävs att assistansbolagen har tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva verksamhet inom personlig assistans. Syftet med detta är att öka kvaliteten på assistansen. För den som är brukare och arbetsgivare åt sina egna assistenter krävs att man anmäler verksamheten till Socialstyrelsen senast den 1 april 2011, samma datum gäller för assistansbolagen.

Nya lagar och regler 2011

För att öka kvaliteten och kontrollen ytterligare har en ny lag tagits fram som gäller obligatorisk registerkontroll av viss personal. Bolag som bedriver verksamhet inom LSS blir tvungna att kontrollera belastningsregistret när det gäller anställda som skall jobba med barn. Samma regler gäller för en eventuell praktikertjänst. Undantag för denna lag är kontorspersonal och föräldrar som agerar personlig assistent för sina barn.

I vissa fal behöver brukaren ha fler assistenter vid din sida samtidigt. Nytt för i år är att innan brukaren beviljas "dubbel assistans" skall möjligheterna till bostadsanpassning utredas. Anledningen till detta är att regeringen vill hålla ner kostnaderna för personlig assistans.

Val av assistansbolag

Att tänka på vid val av assistansbolag

Vi ger dig tips på vad du ska tänka på vid val av assistansbolag. Val av assistansbolag >>

© Copyright Allt om assistans