PERSONLIG ASSISTANS
Information

Personlig assistans.

 

Personlig assistans eller som lagen kallats fram till 2011 LASS (lagen om assistansersättning) infördes år 1994. Från och med 1 januari 2011 har LASS upphävts och ingår numer (i princip helt oförändrad) i Socialförsäkringsbalken se länk för mer info. Syftet var att underlätta för personer med funktionsnedsättning att leva ett så ”normalt” liv som möjligt. Innan reformen hade den enskilde vanlig hemtjänst vilket begränsade brukarens möjligheter att påverka sin livssituation. Brukaren kunde t.ex. inte själv bestämma när hjälpen skulle utföras och inte heller vem som skulle utföra hjälpen. När personlig assistans infördes förändrades förutsättningarna för personer med funktionsnedsättning drastiskt, på ett positivt sätt. Nu kunde brukaren själv bestämma vem som skulle utföra hjälpen. En annan viktig del är att den nya lagen säger att antalet assistenter kring brukaren skall vara begränsat. Så var inte fallet med hemtjänst då kunde istället hjälpen utföras av olika personer varje dag, inte optimalt för brukaren förstås.

Val av assistansbolag

Att tänka på vid val av assistansbolag

Vi ger dig tips på vad du ska tänka på vid val av assistansbolag. Val av assistansbolag >>

© Copyright Allt om assistans