PERSONLIG ASSISTANS
Information

Assistansersättning.

Så skall assistansersättningen användas

I LASS beskrivs utförligt hur assistansersättningen skall användas. Pengarna skall användas till att köpa assistans av en anordnare, det kan vara kooperativ, kommunen eller ett privat bolag. Det finns även möjlighet att som brukare själv vara arbetsgivare för sina personliga assistenter.

Den assistansberättige köper således assistansen av utföraren, utföraren redovisar och beskattar intäkten som näringsverksamhet. För att kontrollera hur assistansersättningen använts följer Försäkringskassan upp brukarens kostnader så det är mycket viktigt att man kan redovisa alla kostnader för köp av assistans.

För det fall man inte utnyttjat alla timmar man beviljats skall överbliven peng betalas tillbaka till Försäkringskassan.

Ansökan om assistansersättning

Ansökan sker hos Försäkringskassan och blankett finns på deras hemsida. I ansökan handlar det om att så detaljerat som möjligt beskriva hur ens livssituation ser ut, det kan t.ex. handla om att beskriva hur en vanlig dag ser ut och vilket hjälpbehov man har. För att öka möjligheterna till ett positivt beslut har man sett att nyttan med att ta hjälp av expertis när man fyller i ansökan är stor. Många assistansbolag har egna jurister som hjälper till med ansökan. Se länk för blankett.

Efter att Försäkringskassan fått in ansökan bokas ofta ett hembesök där man tillsammans går igenom den enskildes hjälpbehov.

Kommunbeslut om personlig assistans

I de fall Försäkringskassan bedömer att hjälpbehovet inte överstiger 20 timmar i de grundläggande behoven kan man fortfarande få personlig assistans via kommunen. För att få ett kommunbeslut behöver man nämligen inte komma upp i de 20 timmarna utan man kan få assistans beviljad ändå. Är man osäker på om man kommer upp i 20 timmar när man ansöker till Försäkringskassan kan man med fördel skicka en ansökan till kommunen samtidigt. Får man ett positivt beslut från Försäkringskassan så gäller det beslutet. Är beslutet däremot negativt så finns ju möjligheten till ett positivt beslut hos din kommun.

Val av assistansbolag

Att tänka på vid val av assistansbolag

Vi ger dig tips på vad du ska tänka på vid val av assistansbolag. Val av assistansbolag >>

© Copyright Allt om assistans